Realizační tým U16

Tomáš
Sochor

hlavní trenér tel.: 773 970 111 tomasochor@gmail.com

Veronika
Dibelková

asistent trenéra tel.: 776 588 209 vercadib@seznam.cz

MGR. Vendula
Vrbová

fyzioterapeut