MFK Chrudim vs FK Mladá Boleslav

8.10.2020 15:30 Chrudim
1:2

MFK Chrudim vs MFK Chrudim

? ?
-:-

U15 - příspěvky podzim 2020

Klubové příspěvky - podzim 2020 - U15

 

Klubové příspěvky mládežnických týmů MFK Chrudim za podzim 2020

 

  • klubové příspěvky nijak nesouvisí s nominací a vytížením hráčů v utkáních

  • platba probíhá výhradně bezhotovostním stykem a to převodem příslušné částky na účet klubu

  • pokud bude hráč vlivem nemoci nebo zranění mimo tréninkový proces nepřetržitě déle než 8 týdnů, bude mu poměrná část příspěvků vrácena

  • pokud se hráč neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů, příspěvky se nevrací

  • pokud nebude stanovená částka uhrazena jeden měsíc po stanoveném termínu, bude hráč do uhrazení dlužné částky z tréninkového procesu vyřazen

  • hráč, jehož rodič aktivně působí v realizačním týmu některé kategorie MFK Chrudim, platí 50% stanovené částky

  • zaplacením klubového příspěvků bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho placení

 

Kategorie U19 – U12 (ročníky narození 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009)

  • Kmenový hráč 2 000,- Kč

  • Hráč má v klubu platícího sourozence 1 350,- Kč

  • Hráč pouze v tréninkovém procesu dle počtu plánovaných tréninků

Pokyny pro platbu:

Číslo účtu: 19-1232450339/0800

Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem

Popis pro příjemce: jméno a příjmení hráče

Částka: dle stanovené výše

Splatnost: 30. 9. 2020

U sourozenců můžete provést společnou platbu (v. s. - rodné číslo staršího).

U15 - příspěvky podzim 2020