MFK Chrudim vs FC Hradec Králové

2.6.2020 17:00 MS Za Vododjemem
2:2

FC Slavoj Vyšehrad vs MFK Chrudim

7.6.2020 17:00 Evžena Rošického-Strahov
-:-

Oddílové příspěvky jaro 2020 - ročník 2006

Oddílové příspěvky ročníku 2006 - jaro 2020

 

Klubové příspěvky mládežnických týmů MFK Chrudim

 

  • klubové příspěvky nijak nesouvisí s nominací a vytížením hráčů v utkáních

  • platba probíhá výhradně bezhotovostním stykem a to převodem příslušné částky na účet klubu

  • pokud bude hráč vlivem nemoci nebo zranění mimo tréninkový proces nepřetržitě déle než 8 týdnů, bude mu poměrná část příspěvků vrácena

  • pokud se hráč neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů, příspěvky se nevrací

  • hráč, jehož rodič aktivně působí v realizačním týmu některé kategorie MFK Chrudim, platí 50% stanovené částky

  • zaplacením klubového příspěvků bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho placení

Výše příspěvků pro jednotlivé kategorie:

Kategorie U14  (ročník narození 2006)

  • Kmenový hráč                                            3 000,- Kč

  • Hráč má v klubu platícího sourozence           2 000,- Kč

  • Hráč pouze v tréninkovém procesu               dle počtu plánovaných tréninků

 

Pokyny pro platbu:

                 Číslo účtu:                           19-1232450339/0800

                 Variabilní symbol:                 rodné číslo před lomítkem

                 Popis pro příjemce:               jméno a příjmení hráče

                 Částka:                                dle stanovené výše

                 Splatnost:                            28. 2. 2020

                 U sourozenců můžete provést společnou platbu (v. s. - rodné číslo staršího).

Oddílové příspěvky jaro 2020 - ročník 2006